Евромес ООД покри всички изисквания по международния стандарт за хранене